Privacybeleid

Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Stichting NGO u over het gebruik van uw persoonsgegevens op deze website en haar social media kanalen (hierna samen te noemen: ‘NGO-platform’). NGO richt zich op het verbinden en organiseren van onder andere events voor en door geocachers.

Stichting NGO richt zich op heel Nederland als doelgebied.

Als u gebruik maakt van het NGO-platform worden uw gegevens verwerkt volgens dit Privacybeleid. Deze gegevens verwerken wij op basis van gerechtvaardigd belang. We raden u aan om dit Privacybeleid dan ook goed door te nemen.

Gebruik van deze website

Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze site wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt in een log opgeslagen. Daarnaast wordt uw handelingen op de website bijgehouden, zoals een aangeklikte link.

Doeleinden van het gebruik

Het NGO-platform gebruikt de automatisch gegenereerde gegevens om gebruikers een goede en juiste ervaring op de website te kunnen bieden. Daarnaast willen we onrechtmatig gebruik van deze website bestrijden.

Het gebruik van cookies

Het NGO-platform gebruikt cookies voor:

  • Het uitlezen van uw browserinstellingen om de website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
  • Tracking;
  • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, zodat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te vullen.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Het NGO-platform verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op het NGO-platform en niet op andere websites van derden waarvoor op deze website een link wordt getoond. Als u via deze website terecht komt op de website van een ander, dan geldt dit Privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Stichting NGO adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Toestemmingsverklaring beeldmateriaal

Tijdens de workshops en events zal de Stichting NGO foto’s en films maken. Deze zullen ook op social media te zien zijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt zich melden bij de fotograaf of de organisator van het event.

Wijzigingen

Stichting NGO behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. NGO adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Stichting NGO op te nemen via e-mail of via het contactformulier.

Stichting NGO